Klicka här för Vägvalets hemsida!Steg 1

Vilken kommun tillhör du?Steg 2

Välj de tider som du åker på dagen. (Se karta med betalstationer här)

Tänk på att om du lämnar betalzonen inom en timme så är det högsta beloppet som du ska välja. T.ex. om du startar din resa kl. 07.50 och lämnar betalzonen
kl. 08.15 ska du välja 18 kr och inte 13 kr. Om du däremot inte hinner ut ur betalzonen inom en timme ska du välja beloppet både för infart och utfart d.v.s. 18 och 13 kr.

Tider - klockslag Belopp Välj
06:00 - 06:29 8 kr
06:30 - 06:59 13 kr
07:00 - 07:59 18 kr
08:00 - 08:29 13 kr Välj
08:30 - 14:59 * 8 kr
15:00 - 15:29 13 kr Välj
15:30 - 16:59 * 18 kr
17:00 - 17:59 13 kr
18:00 - 18:29 8 kr

* Om du väljer detta tidsintervall kan du även specificera antal passager. Det kan behövas om du inte kommer lämna betalzonen inom en timme då flerpassageregeln inte gäller. T.ex. kanske du måste ta bilen hem över lunchen och måste passera betalstationerna två gånger. Välj därför antal passager i rullisten.


Steg 3

Fyll i din månadslön


Din kostnad2015 höjdes skattebeloppen som mest med 23%.

Det innebär för din del att trängselskatten nu kommer att kosta dig

Se här för en mer detaljerad jämförelse hur orättvist trängselskatten slår mellan olika lönekategorier.Skriv ut


Trängselskatten infördes 1 januari 2013 i Göteborg och ska betalas måndag - fredag enligt ovanstående belopp i tabellen. Dag före helgdag och juli månad är befriad från trängselskatt. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil uppgår till 60 kronor. Flerpassageregel innebär att en bilresa som medför flera skattepliktiga passager inom en timme enbart beskattas för en passage med det högsta beloppet. Läs mer om propositionen här.

Beräkning görs av kommunal skatt (inkluderat avgift till svenska kyrkan och begravning), statlig skatt, värnskatt, grundavdrag och jobbskatteavdrag. Prisbasbelopp och skiktgränser baseras på år 2011. Beräkningen baseras på 20 arbetsdagar per månad och 11 månader på helåret. Avvikelse p.g.a. uppnådd pensionsålder, reseavdrag och bilförmån hanteras inte i beräkningen. Inga uppgifter sparas av Vägvalet.

Ovanstående beräkning är endast vägledande.

Har du frågor? Kontakta oss eller se vår hemsida.

Copyright © 2011-2015 Vägvalet. All rights reserved.